Politica de confidențialitate

Cine suntem noi

One Distribution Company S.R.L.

J40/ 12838/ 2008

RO 24235942

Blvd, Splaiul Independenței nr. 315-319, București

Vă respectăm confidențialitatea și suntem hotărâți să protejăm confidențialitatea informațiilor personale. Scopul nostru este să fim cât mai clari și mai deschiși cu privire la ceea ce facem și de ce.

De ce procesăm datele dvs. personale

Procesăm datele dvs. personale pentru interesele noastre legitime ca afacere, dar numai dacă este necesar pentru scopul pe care l-am colectat. Putem procesa datele dumneavoastră pentru:

  • transmiterea de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau evenimentelor organizate de noi sau de terţi (lansări, târguri etc.);
  • transmiterea de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri etc.);
  • participarea la tombole/concursuri organizate de cartepedia-blog.ro;
  • efectuarea de studii de piaţă şi de marketing.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente pe acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate şi/sau reprezentanţilor legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în vederea asigurării protecţiei datelor. Printre colaboratorii externi pot fi, fără a ne limita doar la aceștia, Google, platforme de social media precum Facebook, Instagram, aplicații prin care vă putem transmite informații despre noutăți, oferte sau evenimente precum MailChimp. Principalele scopuri pentru care folosim colaboratori externi sau alte aplicații sunt: transmiterea de newslettere, crearea de audiențe anonimizate, dar similare profilului utilizatorilor sitelui nostru,  anunțuri publicitare folosind funcțiile native ale clientului de mail.

Protecția datelor personale

Am implementat măsuri organizatorice, tehnice și administrative adecvate pentru a proteja datele personale în cadrul organizației noastre. Deși luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja datele personale de pierderi, utilizări incorecte, interferențe și acces neautorizat, modificări și dezvăluiri, trebuie să fiți conștienți că nici o procedură de securitate sau protocoale nu pot garanta vreodată 100% securitatea împotriva intruziunii sau hacking-ului. Există întotdeauna unele riscuri asumate prin partajarea datelor personale online. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură (de exemplu, dacă considerați că securitatea contului dvs. a fost compromisă), vă rugăm să ne anunțați imediat.

Modalitatea prelucrării datelor personale

Datele personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate şi pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranţă sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale şi abuzive a datelor tale, precum şi împotriva accesului neautorizat şi pierderii acestora.

Cum protejăm datele

Deoarece suntem mereu preocupaţi de siguranţa datelor dumneavoastră, depunem eforturi considerabile în acest sens.

www. cartepedia-blog.ro se angajează să menţină un standard ridicat de siguranţă în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea datelor, în acord cu noile dezvoltări tehnologice.

De asemenea, vă garantăm că datele furnizate de tine vor fi prelucrate în condiţii care să le asigure securitatea şi confidenţialitatea în sistemele noastre, conform standardelor impuse de legislaţia română în vigoare.

Cine are accles la datele dumneavoastră

Datele colectate vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

www. cartepedia-blog.ro nu va dezvălui niciun fel de informaţie personală către terţi şi nu va permite accesul acestora la datele dumneavoastră fără a primi, în prealabil, consimţământul exprimat în scris.

www. cartepedia-blog.ro poate dezvălui, însă, informaţii identificabile personal, în cazul în care legea ne obligă în acest sens.

Vă informăm că la datele dumneavoastră vor putea avea acces angajaţii www. cartepedia-blog.ro, cu unicul scop de a executa în mod corect toate operaţiunile necesare gestionării solicitărilor. Lista acestor persoane vă poate fi pusă la dispoziţie numai în urma unei solicitări exprese, exprimate în scris, datată şi semnată.

Drepturile dumneavoastră

Legea vă oferă o serie de drepturi, ceea ce înseamnă că aveți control asupra datelor dvs. personale pe care le procesăm.

  • Accesarea datelor dvs. personale

Acest drept vă permite să confirmați că datele dvs. personale sunt procesate și pentru a vă permite să verificați dacă procesarea este corect realizata conform legii.

  • Corectarea oricăror greșeli

Dreptul la rectificare vă permite să cereți unei organizații care prelucrează datele dvs. personale să corecteze orice greșeală.

  • Ștergerea datelor

Dreptul de a cere unei organizații să șteargă datele dvs. personale.

  • Oprirea procesării

Dreptul de a opri prelucrarea datelor dvs. personale

  • Mutarea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că, în anumite circumstanțe, veți putea cere ca datele dvs. personale să fie transferate de la o organizație la alta.

  • Dreptul de a se opune marketingului direct

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului directe.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, expediată în format fizic sau electronic, către sediul One Distribution Company S.R.L.: Spl. Independentei , Nr. 315-317-319, OB LD NR.18, sector 6, Bucuresti, şi la adresa de e-mail: carte@cartepedia.ro, care, în urma recepţionării solicitării dumneavoastră va opera modificările sau ştergerile necesare  în cel mai scurt timp, conform cererii înregistrate.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă vom considera că sunt necesare schimbări ale regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.